معنی کلمه مارمالاد پرتقال به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به پرتقال به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه مارمالاد پرتقال به انگلیسی می شود Orange marmalade

Leave a Reply